• Advertisements

ETP


 
ETP atau English Theme Park (Kemasek, Kemaman)

ETP atau English Theme Park adalah satu taman tema bahasa Inggeris 
yang ditubuhkan dengan tajaan EXXONMOBILdi PKG Kemasek, Kemaman.
Taman ini bertujuan menggalakkan penggunaan dan penguasaan 
bahasa Inggeris dikalangan murid-murid sekolah terutama di 
sekitar Kemasek.Ia juga menyediakan pelbagai bahan rujukan dan
 alat bantu kepada guru-guru bahasa Inggeris serta sebagai 
satu pilihan kepada guru untuk menukar persekitaran pembelajaran
yang berlainan dari kelas biasa kepada satu suasana 
yang menyeronokkan.Taman ini menyediakan pelbagai kemudahan 
dan alatan pembelajaran yang menyeronokkan
 dengan membawa tema tertentu. 
ETP di bahagikan kepada dua seksyen iaitu:

i. Outdoor Station
Ia terdiri beberapa bahagian seperti
  • Vocab Shack,
  • Giant Mushroom 
  • Graffiti Wall
OUTDOOR STATION
 
ii. Indoor Station
Bahagian ini terdiri daripada beberapa sudut iaitu
  • PC Island,
  • Reading Corner, 
  • Visual Corner, 
  • Audio Corner
  • Games

INDOOR STATIONS

Setiap sudut mempunyai aktiviti yang berlainan.

* Selain dari ETP Kemasek, terdapat satu lagi ETP iaitu 
ETP Kuala Terengganu (PKG Tok Jiring)
Advertisements
%d bloggers like this: